Monday, March 28, 2016

EBOOK GIMBAR GHAIB


KATA PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi Ta’ala wabarakatuh serta salam sejahtera kami ucapkan kepada para
pembaca sekalian.
Buku ini merupakan salah satu daripada kitab-kitab “Koleksi Seni Wirawan” (rujuk lampiran) yang luar
biasa daripada kami. Koleksi tersebut meliputi pelbagai tajuk yang sukar ditemui dan jarang didengar.
Buku ini diberi nama “Gimbar Ghaib” dan ia tidak akan anda temui di mana-mana kedai buku
sekalipun. Ia diberi nama sedemikian bersesuaian dengan jumlah isi kandungan di dalamnya yang
mempunyai 4 tajuk utama dan 35 tajuk lanjutan yang berkaitan dengan amalan bergimbar sebagai
pelengkap.
Buku ini telah diilhamkan berdasarkan catatan dan koleksi peribadi penulis sendiri yang mula dihimpun
sejak tahun 1989 lagi. Kini, ia telah dibukukan buat pertama kalinya untuk tatapan umum.
Tujuan buku ini dihasilkan adalah untuk menambah serta mempelbagaikan ilmu pengetahuan masyarakat
kita selain menjadikannya sesuatu yang berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dengan kata lain,
kerana Allah Ta’ala.
Sebelum para pembaca meneliti serta melakukan amalan-amalan yang terkandung di dalam buku ini,
terlebih dahulu kami memohon ribuan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan atau sesuatu yang
boleh menyinggung perasaan mana-mana pihak. Sesungguhnya, kami juga manusia biasa. Apa yang baik
jadikanlah panduan dan apa yang kurang baik jadikanlah sempadan.
Sekian. Terima kasih.
Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.KANDUNGAN: MUKA SURAT
KATA PENDAHULUAN 2
A) AMALAN MELALUI ISIM DAN KALIMAH 3
ISIM FATIHAH 3
ISIM PENGUAT ANGGOTA 4
PEDANG SAIYIDINA ALI 5
KALIMAH PUTIH 5
KALIMAH ESA 6
TELAPAK BESI 7
NAMPAYAN BESI 8
ISIM BUDOH 9
ISIM PENAMPAR 9
B) AMALAN MELALUI SERUAN 10
SERU MALAIKAT 4 DAN WALI-WALI 10
SERU WALI-WALI 11
MALAIKAT PENJAGA TIDUR 11
PEMBANTU GHAIB 12
ROHANI YASIN 13
KHADAM AYATUL KURSI 13
KHADAM QULHUALLAH 14
KUAT KETIKA PERLU 15
KHADAM PENJAGA BADAN 15
KHADAM PENGGERAK 16
KHADAM PENJAGA WAKTU 16
C) AMALAN MELALUI JAMPI MENTERA 17
PAKAM ALLLAH 17
PEDANG LAKSAMANA 18
HAWA JAUL PAKAR SAIYIDINA ALI 18
DOA PERKASA AMIR HAMZAH 20
DOA SAHABAT 4 20
GERAK KILAT 20
PENJAGA TANGAN 21
D) AMALAN MELALUI AYAT AL-QURAN 22
ASMA PEMBANTU 22
AMALAN 1 MINGGU 22
BANTUAN GHAIB 23
PEMELIHARA TIDUR 24
AYAT KURSI 24
ISIM ‘AZAM 25
MELIHAT PERKARA GHAIB 25
AYAT KURSI 2 26
PENUTUP 27
MAHAR IJAZAH   3 Ebook  RM 200

No comments:

Post a Comment